Om Österlens
Energi- och fastighetstjänst

Valter Andersson

Energikonsult

Oavsett om det handlar om fjärrvärme, vindkraft, biobränsle eller solel så har vi erfarenheten. Stor eller liten aktör spelar inte roll, vi konsulterar såväl ledande internationella energibolag som mindre lokala aktörer som till exempel driver energiverksamhet på den egna gården.
Företaget ägs och drivs av Valter Andersson, diplomerad marknadsekonom vid högskolan i Lund. Valter har lång erfarenhet av den svenska energimarknaden och har arbetat med marknadsföring, försäljning och administration av fjärrvärme, färdig värme, el, elnät, gasol, biobränsle, samt energitjänster. Han är också elkraftsingenjör med allmän el-behörighet.


Valter Andersson - en resumé:


• Projektledare ”förnybar energi från de gröna näringarna” –LRF Skåne
•Energigeneralist med värmeaffären som specialitet
• Marknadsekonom och elkraftsingenjör.
•Idé, text och processledare: energiföretagaren – LRF Energi & Miljö
•Affärsansvarig värmeaffären – Lantmännen
•Affärsutveckling – Stora Enso
•Energiförsäljning – Sydkraft
• Elnätsplanering – Hässleholms Energi
•Linjemontör – Rönneådalens Elverk

Övriga meriter: Uppfödd på en gård i Hälsingland. Morfar var bonde på Vallhall i Ängelholm. Bosatt i Borrby på Österlen.

Jag hjälper dig med:

• Driva och leda projekt inom energirådgivning
• Energianalys och -utvärdering
• Omställning från fossil till förnybar energi
• Marknadsföring och försäljning av förnybar energi
• Affärsutveckling inom förnybar energi
• Resurseffektivitet
• Pris- och avtalsanalyser
• Opinionsbildning och debatt
• Expert värmeaffären
• Marknadsbevakning
• Försäljningsuppdrag, direkt, via grossist eller som agent
• Rådgivning inom solel