Vi ser värdet i

energiaffären!

Österlens Energi- & Fastighetstjänst är en oberoende part som tillför kunskap och affärsmässighet som gör det lättare för dig att fatta rätt beslut i energiaffären.
Vi verkar med Borrby på Österlen som utgångspunkt. Uppdragen fördelas därmed företrädesvis i södra Sverige.


Om

Oavsett om det handlar om fjärrvärme, vindkraft, biobränsle eller solel så har vi erfarenheten. Stor eller liten aktör spelar ingen roll, vi konsulterar såväl ledande internationella energibolag som mindre lokala aktörer som till exempel driver energiverksamhet på den egna gården.
Företaget ägs och drivs av Valter Andersson, diplomerad marknadsekonom vid högskolan i Lund. Valter har lång erfarenhet av den svenska energimarknaden och har arbetat med marknadsföring, försäljning och administration av fjärrvärme, färdig värme, el, elnät, gasol, biobränsle, samt energitjänster. Han är också elkraftsingenjör med allmän el-behörighet.Fatta
energismarta

beslut

Sakkunnig resurs för såväl säljare som köpare
av energi inom bland annat:
• Solel
• Fjärrvärme
• Pris- och avtalsanalyser
• Resurseffektivitet
• Affärsutveckling inom förnybar energi
• Energianalys och energieffektivisering

Helhetsgrepp på solel

Enskild teknisk och ekonomisk rådgivning, samt föreläsningar avseende installation av hållbar solel. Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din planerade anläggning. Vill du så har vi sedan via samarbetspartners nära till kvalitetspaneler utvecklade för nordiska förhållanden.

Detta talar för solel

• Ingen omständlig tillståndsgivning - dock krävs ofta bygglov inom tätbebyggt område
• Beprövad teknik – svenska fyrar fick kiselbaserade solceller för mer än 40 årsedan som fortfarande producerar el
• Pålitlig elproduktion – ofta minimalt underhåll
• Inga farliga, eller sällsynta material

Kompletta system

Optimera gårdens värmeförsörjning. Kombinera en halm-/pelllets-/ vedpanna med ett solelssystem. Effektivisera funktion och optimera ekonomi. Vi hjälper dig att se över befintliga möjligheter och vad som behöver anpassas för att utveckla gårdens lönsamhet.


Affärsidé

»Österlens Energi & Fastighetstjänst är energiaffärens konsulterande och värdeskapande partner – för en hållbar och effektiv energiförsörjning över tiden. Vi ser värdet i energiaffären.«