Telefon: +46 70 616 77 11   Email: valter@osterlens.se

Vi får dig att fatta energismarta beslut

Vi är en sakkunnig resurs för såväl säljare som köpare av energi inom bland annat följande områden:

Valter Andersson – en resumé:

• Projektledare ”förnybar energi från de gröna näringarna” – LRF Skåne
• Energigeneralist med värmeaffären som specialitet
• Marknadsekonom och elkraftsingenjör.
• Idé, text och processledare: energiföretagaren – LRF Energi & Miljö
• Affärsansvarig värmeaffären – Lantmännen
• Affärsutveckling – Stora Enso
• Energiförsäljning – Sydkraft
• Elnätsplanering – Hässleholms Energi
• Linjemontör – Rönneådalens Elverk

Övriga meriter: Uppfödd på en gård i Hälsingland. Morfar var bonde på Vallhall i Ängelholm. Bosatt i Borrby på Österlen.

• Driva och leda projekt inom energirådgivning
• Energianalys och -utvärdering
• Omställning från fossil till förnybar energi
• Marknadsföring och försäljning av förnybar energi
• Affärsutveckling inom förnybar energi
• Resurseffektivitet
• Pris- och avtalsanalyser
• Opinionsbildning och debatt
• Expert värmeaffären
• Marknadsbevakning
• Försäljningsuppdrag, direkt, via grossist eller som agent
• Rådgivning inom solel

Helhetsgrepp på solel

Enskild teknisk och ekonomisk rådgivning, samt föreläsningar avseende installation av hållbar solel.
Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din planerade anläggning. Vill du
så har vi sedan kanaler till kvalitetspaneler utvecklade för nordiska förhållanden via Nordic Solar.

 

Kontakt

Besök/Postadress:
Krabbeholmsvägen 8 274 51 SKIVARP

Telefon +46 70 616 77 11

E-post: valter@osterlens.se Hemsida: osterlens.se