Telefon: +46 70 616 77 11   Email: valter@osterlens.se

Tänk på det här när du upphandlar solcellsanläggning:


1. Ta alltid in specificerade skriftliga offerter från dina tilltänkta leverantörer.
2. Begär in trovärdiga referenser innan du bestämmer dig för en leverantör.
3. Kontrollera med elsäkerhetsverket så att leverantören enligt de nya reglerna sedan 2017.07.01 har auktorisation för att bygga en produktionsanläggning för lågspänning vilket en solcellsanläggning innebär både vad gäller likströmsanläggningen (AC) på taket och växelströmsanläggningen (DC) som kopplas upp mot elnätet.
4. Se till så att leverantören följer elsäkerhetsverkets krav och anvisningar för en produktionsanläggning för lågspänning.
5. Kontrollera så att leverantören följer arbetsmiljöverkets krav och anvisningar.
6. Se till så att leverantören anmäler arbetet till arbetsmiljöverket enligt deras krav och rutiner.
7. Kontrollera hur leverantören tänkt sig taksäkerheten vid byggnationen och rådfråga gärna arbetsmiljöverket om vad som gäller.
8. Kontrollera så att leverantörens personal har tillräcklig utbildning och behörighet för att utföra arbetet på taket.
9. Avtala alltid skriftligen bort arbetsmiljöansvaret för byggnationen till leverantören av en solcellsanläggning – i annat fall är det du som byggherre som alltid är ytterst ansvarig om något skulle hända.
10. Gör alltid en skriftlig beställning till din utvalda leverantör - aldrig bara ett handslag. Se till så att du får en orderbekräftelse och leveransbesked i retur.
11. Betala aldrig något i förskott och kontrollera så att leverantören själv har ett tillräckligt kassaflöde för att genomföra affären med dig med tanke på alla andra solcellsaffärer som denne kan ha på gång.
12. Kontrollera så att leverantören har installationstillstånd från elnätsägaren innan installationsarbetet påbörjas.
13. Kontrollera så att leverantören gör en färdiganmälan till elleverantören innan anläggningen tas i drift.
14. Tillåt aldrig leverantören att varaktigt köra solcellsanläggningen med mindre än att elnätsägaren har godkänt installationen och elmätaren är bytt och kan mäta elen i båda riktningarna. I annat fall riskerar du att få betala även för den el som matas ut från anläggningen tills detta är åtgärdat.  
15. Se till så att installationen av solcellsanläggningen sker enligt Länsförsäkringars faktablad 27 för att försäkringen ska gälla om något skulle hända.
16. Ta aldrig för givet att anläggningen är godkänd enligt försäkringsbolagets krav och anvisningar bara för att elnätsägaren har godkänt elinstallationen och bytt mätaren.
17. Cirka 60 % är lämpligt att betala vid leverans av paneler, växelriktare och fästmaterial.
18. Ta alltid ut försäkringsbolaget för en inspektion av solcellsinstallationen.
19. Betala aldrig det totala beloppet med mindre än att ditt försäkringsbolag har godkänt solcellsinstallationen.

 

... och ladda din elbil enkelt hemma.

Över hälften av alla svenskar vill köpa närproducerad el. Solel är en möjlig producent. De kommande åren avsätter regeringen ökade anslag för stöd till solcellsinstallationer och skattereduktioner för solcellsproducerad el. Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din anläggning. Rådgivning.

Genom vårt samarbete med Nordic Solar kan vi leverera ett komplett system anpassat för nordiska förhållanden. Alltså låter vi installation och driftsättning ta vid efter den inledande rådgivningen. Helhetsgrepp. 

Detta talar för solel

• Ingen omständlig tillståndsgivning - dock krävs ofta bygglov inom tätbebyggt område
• Beprövad teknik – svenska fyrar fick kiselbaserade solceller för mer än 40 år sedan som fortfarande producerar el
• Pålitlig elproduktion – ofta minimalt underhåll
• Inga farliga, eller sällsynta material

Solelssmarta tips:

• Sök bidrag nu, innan du påbörjar installationen!
• Utnyttja de takmöjligheter som finns!
• Kontrollera elanslutningen med elnätägaren!
• Se till så leverantören använder ”rätt utrustning”!
• Köpa på Blocket montera själv – eller nyckelfärdig anläggning?
• Välj funktion med säkerhet före skönhet!
• Var uppmärksam på uttalade som ”bäst i test”, ”solelsexpert”, ”marknadsledare” o.dyl!
• Det går bra att kompensera ett icke söderläge med några paneler på taket!  
• Se till så leverantören har trovärdiga referenser!
• Kvalitet, eller absolut lägsta pris?

 

Olika placeringslösningar för solel

Helhetsgrepp på solel

Enskild teknisk och ekonomisk rådgivning, samt föreläsningar avseende installation av hållbar solel.
Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din planerade anläggning. Vill du
så har vi sedan kanaler till kvalitetspaneler utvecklade för nordiska förhållanden via Nordic Solar.

 

Kontakt

Besök/Postadress:
Krabbeholmsvägen 8 274 51 SKIVARP

Telefon +46 70 616 77 11

E-post: valter@osterlens.se Hemsida: osterlens.se