Telefon: +46 70 616 77 11   Email: valter@osterlens.se

... och ladda din elbil enkelt hemma.

Över hälften av alla svenskar vill köpa närproducerad el. Solel är en möjlig producent. De kommande åren avsätter regeringen ökade anslag för stöd till solcellsinstallationer och skattereduktioner för solcellsproducerad el. Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din anläggning. Rådgivning.

Genom vårt samarbete med Nordic Solar kan vi leverera ett komplett system anpassat för nordiska förhållanden. Alltså låter vi installation och driftsättning ta vid efter den inledande rådgivningen. Helhetsgrepp. 

Detta talar för solel

• Ingen omständlig tillståndsgivning - dock krävs ofta bygglov inom tätbebyggt område
• Beprövad teknik – svenska fyrar fick kiselbaserade solceller för mer än 40 år sedan som fortfarande producerar el
• Pålitlig elproduktion – ofta minimalt underhåll
• Inga farliga, eller sällsynta material

Solelssmarta tips:

• Sök bidrag nu, innan du påbörjar installationen!
• Utnyttja de takmöjligheter som finns!
• Kontrollera elanslutningen med elnätägaren!
• Se till så leverantören använder ”rätt utrustning”!
• Köpa på Blocket montera själv – eller nyckelfärdig anläggning?
• Välj funktion med säkerhet före skönhet!
• Var uppmärksam på uttalade som ”bäst i test”, ”solelsexpert”, ”marknadsledare” o.dyl!
• Det går bra att kompensera ett icke söderläge med några paneler på taket!  
• Se till så leverantören har trovärdiga referenser!
• Kvalitet, eller absolut lägsta pris?

 

Olika placeringslösningar för solel

Helhetsgrepp på solel

Enskild teknisk och ekonomisk rådgivning, samt föreläsningar avseende installation av hållbar solel.
Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din planerade anläggning. Vill du
så har vi sedan kanaler till kvalitetspaneler utvecklade för nordiska förhållanden via Nordic Solar.

 

Kontakt

Besök/Postadress:
Krabbeholmsvägen 8 274 51 SKIVARP

Telefon +46 70 616 77 11

E-post: valter@osterlens.se Hemsida: osterlens.se