Telefon: +46 70 616 77 11   Email: valter@osterlens.se

Österlens Energi & Fastighetstjänst har en ny samarbetspartner för solel - Nordic Solar!
Valet av samarbetspartner är baserat på


 *   affärsmässighet och konkurrenskraft,
 *   ekonomi och erforderligt kassaflöde,
 *   organisation och tillgänglighet,
 *   leveransförmåga och tillförlitlighet,
 *   lyhördhet och trovärdighet,
 *   och ett mycket gott anseende som jag som kund själv skulle värdesätta hos ett modernt entreprenadföretag i solenergibranschen.

Tveka inte att höra av dig angående behovsanalys, rådgivning, erfarenhetsutbyte och ev. upphandling av solel -  070-616 77 11, eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Tillsammans med Nordic Solar kan vi skapa en svårslagen helhet för dig som vill satsa på solel.

Helhetsgrepp på solel

Enskild teknisk och ekonomisk rådgivning, samt föreläsningar avseende installation av hållbar solel.
Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din planerade anläggning. Vill du
så har vi sedan kanaler till kvalitetspaneler utvecklade för nordiska förhållanden via Nordic Solar.

 

Kontakt

Besök/Postadress:
Krabbeholmsvägen 8 274 51 SKIVARP

Telefon +46 70 616 77 11

E-post: valter@osterlens.se Hemsida: osterlens.se