Telefon: +46 70 616 77 11   Email: valter@osterlens.se

Ska du installera solceller? Då kan det vara en bra idé att kolla upp så att din leverantör uppfyller elsäkerhetskraven för arbetet. Det gör du enkelt via den här länken: elsäkerhetsverket. 

1. Välj leverantör med omsorg – ta in skriftliga offerter och gör en kritisk granskning av underlagen. Kontakta referenserna.

2. Se till så att leverantören lever upp till gällande lagstiftning (elsäkerhetsverket, ellagen och arbetsmiljöverket). Som företagare ska du alltid skriftligen avtala bort arbetsmiljöansvaret till leverantören om du inte vill riskera att ”stå med skägget i brevlådan” om något skulle gå snett under bygget.

3. Betala aldrig hela fakturan förrän solcellselanläggningen uppfyller försäkringsbolagens kravspecifikation - där till exempel LF:s faktablad 27 ska uppfyllas om försäkringen ska gälla.

Hela listan med viktiga saker att tänka på när du ska upphandla solel hittar du här.

Österlens Energi & Fastighetstjänst har en ny samarbetspartner för solel - Nordic Solar!
Valet av samarbetspartner är baserat på


 *   affärsmässighet och konkurrenskraft,
 *   ekonomi och erforderligt kassaflöde,
 *   organisation och tillgänglighet,
 *   leveransförmåga och tillförlitlighet,
 *   lyhördhet och trovärdighet,
 *   och ett mycket gott anseende som jag som kund själv skulle värdesätta hos ett modernt entreprenadföretag i solenergibranschen.

Tveka inte att höra av dig angående behovsanalys, rådgivning, erfarenhetsutbyte och ev. upphandling av solel -  070-616 77 11, eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Tillsammans med Nordic Solar kan vi skapa en svårslagen helhet för dig som vill satsa på solel.

Varför inte producera din egen el?
För att t ex kunna ladda din elbil hemma?

Solel är hett. Enligt en undersökning från Bixia vill över hälften av svenskarna ha närproducerad el. Och närmare än solel blir det knappast.
Från och med 2016 har jag glädjen att kunna erbjuda enskild teknisk och ekonomisk rådgivning, samt föreläsningar avseende installation av hållbar solel.

Åren 2012 – 2014 arbetade jag på uppdrag åt LRF och som projektledare för LRF Skånes energiprojekt – förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne. Under 2015 har jag utvecklat mitt energinätverk inom solenergi som förutom utvalda solelsleverantörer består av bank och försäkringsbolag –  mycket viktiga aktörer för att kunna uppnå ett så långsiktigt bra resultat som möjligt vid en solelsetablering.
 Den 9 december 2015 antog riksdagen regeringens budget för 2016 gällande utgiftsområdet energi. Det betyder att investeringsstödet för solceller får en budget på 1,395 miljarder under åren 2016-2019.
Ett lågt pris och nya stödpengar underlättar för ett beslut att etablera en solelsanläggning - men är på intet sätt avgörande för om investeringen blir lönsam, eller blir en hållbar teknisk lösning på lång sikt.
Just den biten vill därför jag hjälpa dig med; förutom en checklista vid val av teknisk lösning, har jag också tagit fram en payoff-kalkyl för att visa på lönsamheten med etablering av solel.

Helhetsgrepp på solel

Enskild teknisk och ekonomisk rådgivning, samt föreläsningar avseende installation av hållbar solel.
Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din planerade anläggning. Vill du
så har vi sedan kanaler till kvalitetspaneler utvecklade för nordiska förhållanden via Nordic Solar.

 

Kontakt

Besök/Postadress:
Krabbeholmsvägen 8 274 51 SKIVARP

Telefon +46 70 616 77 11

E-post: valter@osterlens.se Hemsida: osterlens.se