Telefon: +46 70 616 77 11   Email: valter@osterlens.se

Torsten Winther, Farmarenergi i Eslöv AB:
»Kunnig och energisk«

 – Vi är en grupp av företag som gemensamt gjort en satsning på icke fossil energi. Valter på Österlens Energi- och Fastighetstjänst har varit handledare i projektet, berättar Torsten Winther på Farmarenergi i Eslöv AB.
I uppstartsfasen av energiföretagsamhet finns det många fallgropar.
– Valter är väldigt insatt i problemen som kan uppkomma. Dessutom energisk och bra på att se vilka möjligheter som finns. Samarbetet har varit väldigt framåtsyftande.


 Ulf Jobacker, LRF Riks:
»Realistisk och kreativ«

 – Vi behövde en projektledare för ett utvecklingsarbete av ett multiverktyg för energiföretagande med fokus på att hitta affären. Ett komplext projekt med flera intressanta upphandlingsaktörer.
Valet föll till slut på Österlens Energi- & Fastighetstjänst:
– Valter tog projektledarrollen och har drivit på i projektet som blivit större än vad vi först trodde.  Vi är mycket nöjda med hans förmåga att sträva mot uppsatta mål.  Han kombinerar en realistisk syn med ett kreativt tänkande som gör att det alltid finns en plan B. Valter är väl insatt i området och är van att jobba självständigt. Viktiga krav när valet i upphandlingen föll på honom.
Multiverktyget är nu i lanseringsfasen.


 Ewa-Marie Rellman, LRF Skåne:
»Envis och drivande«

– Valter är projektledare för »förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne«. Ett brett projekt som spänner från att visa möjligheterna med förnybar energi, sprida kunskap om energieffektivitet till att faktiskt komma igång med att producera och sälja förnybar energi.
Uppdraget består till stor del av uppsökande verksamhet:
– Valter kontaktar målgruppen som har möjlighet att producera förnybar energi, besöker dem och skapar uppslag för utveckling.  Uppdraget inleddes 2012:
– Valter har specialistkunskap. Hans positiva driv och envishet gör honom väldigt målfokuserad.«


Henrik Källåker, Akelius Västerås:
»På en av fastigheterna räknar vi med att sänka
värmekostnaderna med 150.000 kr per år. «

När Akelius Fastigheter i Västerås inledde arbetet med att teckna skriftliga fjärrvärmeavtal med Mälarenergi fann de att den maximala uttagna effekten inte stämde överens med den effektbestämning som Mälarenergi har i sina muntliga avtalsupplägg.
– Beräkningar ger att vi tvingas betala minst 1 MSEK mer än nödvändigt under 2011 på grund av detta, säger Henrik Källåker, ortschef på Akelius i Västerås.

Ett samarbete med Valter Andersson på Österlens Energi‐ & Fastighetstjänst inleds för att skapa förhandlingsunderlag och överblick.
– Erfarenheten från liknande uppdrag är att det ofta finns flera sätt att skapa besparingar och kanske framförallt argument för att få till stånd mer rättvisande avtal, berättar Valter Andersson.
Han fick i uppdrag att jämföra de muntliga värdena med värdena i avtalet, samt komma med förslag på åtgärder. Ett uppdrag som resulterade i en rapport till Akelius med ett antal besparingsmöjligheter:
– Jag har börjat med att inrikta mig på besparingspotentialen för effektbegränsare då Mälarenergi har accepterat att justera ner effekttalen om vi installerar dessa, berättar Henrik Källåker.

Sänkta värmekostnader
Och det är inga småsummor det handlar om.
– På exempelvis en av fastigheterna har vi en engångskostnad för en effektbegränsare på 37 tkr och en avtalskostnad löpande per år på 16 tkr per år. Med effektbegränsaren installerad bör vi kunna sänka värmekostnaderna för denna fastighet med cirka 150 tkr per år, så det ser onekligen positivt ut, säger Henrik Källåker.
Valter Andersson påpekar att det inte är ovanligt med sådana här fallgropar i fjärrvärmeförhandlingarna:
– Min roll är att se till att man förhandlar om samma saker. Fjärrvärmeavtalen innehåller mycket specifikationer och är inte sällan tekniskt komplicerade. Österlens Energi‐& Fastighetstjänst reder ut begreppen och skapar goda underlag för en rättvis förhandling.

Helhetsgrepp på solel

Enskild teknisk och ekonomisk rådgivning, samt föreläsningar avseende installation av hållbar solel.
Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din planerade anläggning. Vill du
så har vi sedan kanaler till kvalitetspaneler utvecklade för nordiska förhållanden via Nordic Solar.

 

Kontakt

Besök/Postadress:
Krabbeholmsvägen 8 274 51 SKIVARP

Telefon +46 70 616 77 11

E-post: valter@osterlens.se Hemsida: osterlens.se