Telefon: +46 70 616 77 11   Email: valter@osterlens.se

Österlens Energi & Fastighetstjänst

– rådgivande resurs i din energiaffär.

Valter Andersson – en resumé:

• Projektledare ”förnybar energi från de gröna näringarna” – LRF Skåne
• Energigeneralist med värmeaffären som specialitet
• Marknadsekonom och elkraftsingenjör.
• Idé, text och processledare: energiföretagaren – LRF Energi & Miljö
• Affärsansvarig värmeaffären – Lantmännen
• Affärsutveckling – Stora Enso
• Energiförsäljning – Sydkraft
• Elnätsplanering – Hässleholms Energi
• Linjemontör – Rönneådalens Elverk

Övriga meriter: Uppfödd på en gård i Hälsingland. Morfar var bonde på Vallhall i Ängelholm. Bosatt i Borrby på Österlen.

Oavsett om det handlar om fjärrvärme, vindkraft,  biobränsle eller solel så har vi erfarenheten. Stor eller liten aktör spelar inte roll, vi konsulterar såväl ledande internationella energibolag som mindre lokala aktörer som till exempel driver energiverksamhet på den egna gården.

Företaget ägs och drivs av Valter Andersson, diplomerad marknadsekonom vid högskolan i Lund. Valter har lång erfarenhet av den svenska energimarknaden och har arbetat med marknadsföring, försäljning och administration av fjärrvärme, färdig värme, el, elnät, gasol, biobränsle, samt energitjänster. Han är också elkraftsingenjör med allmän el-behörighet.

Affärsidé

»Österlens Energi & Fastighetstjänst är energiaffärens konsulterande och värdeskapande partner – för en hållbar och effektiv energiförsörjning över tiden. Vi ser värdet i energiaffären.«

Helhetsgrepp på solel

Enskild teknisk och ekonomisk rådgivning, samt föreläsningar avseende installation av hållbar solel.
Vi hjälper dig att räkna på kapacitet, payoff och lönsamhet i din planerade anläggning. Vill du
så har vi sedan kanaler till kvalitetspaneler utvecklade för nordiska förhållanden via Nordic Solar.

 

Kontakt

Besök/Postadress:
Krabbeholmsvägen 8 274 51 SKIVARP

Telefon +46 70 616 77 11

E-post: valter@osterlens.se Hemsida: osterlens.se